Ще Аристотель сказав: «Людина ― соціальна тварина». І з цим важко посперечатися. Соціальні взаємодії завжди мали для нас величезне значення.

Потреба у спілкуванні

Потреба у спілкуванні, становленні міцних і стабільних соціальних зв’язків ― одна з базових людських потреб. Вона має подвійну регуляцію: позитивну і негативну. Перша полягає у позитивних емоціях, що приносить взаємодія з людьми. До цього залучені дофамінергічні нейрони середнього мозку ― структури, що розташована відразу над довгастим мозком і є його продовженням (частина стовбуру мозку). Але про такі функції середнього мозку відомо відносно давно.

Останні дослідження стосуються негативної регуляції. Вона полягає у відчутті самотності, відокремленості від людей. Показано, що значну роль тут відіграють скупчення дофамінергічних нейронів у середньому мозку ― так звана група ядер шва.

Ядра шва ― це ціла група ядер, розташованих у стовбурових структурах мозку. Крім дофаміну вони виділяють і серотонін, який часто називають гормоном щастя. Волокна від цих ядер відходять практично до всіх відділів центральної нервової системи.

Візьмімо до прикладу ядра шва середнього мозку мишей. В особин, ізольованих від інших на певний час, характеристики синапсів (контактів) на клітинах ядра видозмінювалися ― збільшувалася їхня провідність для нервових імпульсів. Із цього можна зробити висновок, що у період ізоляції для цих нейронів була характерна підвищена активність.

Соціальні контакти після ізоляції супроводжувалися підвищеною активністю цих нейронів. Тобто у період ізоляції підвищується їхня збудливість, і це призводить до посилення бажання спілкуватися. Отже, ці нейрони відіграють важливу роль у зменшенні розбіжностей між бажаним і дійсним станом речей. Вони є індикаторами невдоволення і зумовлюють формування відчуття, яке у свою чергу запускає відповідну поведінкову реакцію. У даному випадку ― пошук можливостей для комунікації.

Учені модифікували ці нейрони так, щоб вони активувалися під дією світла (оптогенетична регуляція). У їхню мембрану було вбудовано своєрідні пропускні механізми ― білкові молекули, які при безпосередній дії світла пропускали всередину клітини іони натрію. А підвищення внутрішньоклітинної концентрації натрію є першим етапом збудження нервової клітини.

На самоті такі миші намагались уникати світла, тобто для них це було неприємним. Але, коли вони були серед інших мишей, фотоактивація клітин ядер шва підвищувала їхню комунікабельність. Із цього було зроблено висновок, що активація вищезгаданих нейронів викликає у мишей бажання спілкуватися з іншими особинами свого виду. І, коли поруч не було інших мишей, спрага до комунікації змушувала тварину відчувати дискомфорт. Тому вони й уникали світла. А от коли миша знаходилася в оточенні своїх одноплемінників ― чітко прослідковувалося підвищення її комунікабельності.

Вимушена самотність

Фотоінгібування клітин ядер шва мало зворотну дію: зменшувало комунікабельність, зумовлену ізоляцією. Тобто навіть після досить тривалого періоду відсутності взаємодій з іншими мишами (яка у нормі підвищувала комунікабельність) очікуваних змін не спостерігалося. Але у мишей, що постійно перебувають в оточенні інших представників свого виду, активація нейронів ядер шва не відбувається. Це вказує на те, що ядра шва ― система, що вмикається за необхідності вирішення певної проблеми. У даному випадку ― проблеми відсутності комунікації.

Миші ― еволюційно досить близькі наші родичі, тому отримані завдяки ним результати можна поширювати і на людей. Потреба у спілкуванні, потреба в інших людях ― еволюційно давня. На це вказує розташування обох мотиваційних центрів у середньому мозку. Ця структура входить до стовбуру мозку ― комплексу, що виокремився у хребетних на ранніх етапах еволюції. До нього також входять дихальний і судиноруховий центри, що мають першочергове значення для процесів життєдіяльності організму. Тобто слова «потреба у спілкуванні ― одна із базових людських потреб» перестають бути просто словами. Ця потреба не лише суб’єктивно-емоційна, а й фізіологічна.

Джерела

  1. Dorsal Raphe Dopamine Neurons Represent the Experience of Social Isolation Gillian A. Matthews, Edward H. Nieh,Caitlin M. Vander Weele, Craig P.Wildes, Mark A. Ungless, Kay M. Tye.
  2. The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation
  3. Roy F. Baumeister, Case Western Reserve University; Mark R. Leary Wake Forest University.